EMILY
一代宗师

[2023] [大陆] [剧情] [打包] [BT下载][小满生活][更至30集][国语中字][HD-MP4][1080P]

-->

◎译 名 小满生活 /学区房/As Long As We Are Together

◎片 名 小满生活

◎年 代 2023

◎产 地 中国大陆

◎类 别 剧情/家庭

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2023-11-23(中国大陆)

◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt13321956/

◎豆瓣评分 /10 from 0 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35093807/

◎集 数 38

◎片 长 45分钟

◎导 演 汪俊 Jun Wang

◎编 剧 桂荣华 Ronghua Gui

    刘凤仙 Fengxian Liu

    李玥凡 Yuefan Li

    骆驿亭 Yiting Luo

    穆文杰 Wenjie Mu

    徐红 Hong Xu

    岳晓卿 Xiaoqing Yue

    吕辉 Hui Lü

    张启敏 Qimin Zhang

◎主 演 秦昊 Hao Qin

    蒋欣 Xin Jiang

    王鸥 Ou Wang

    任重 Zhong Ren

    柯蓝 Lan Ke

    张龄心 Lingxin Zhang

    代旭 Xu Dai

    谭凯 Kai Tan

    施诗 Shi Shi

    赵亮 Liang Zhao

    于谨维 Jinwei Yu

    李解 Jie Li

    施京明 Jingming Shi

    关雪盈 Xueying Guan

    薛淑杰 Shujie Xue

    刘钧 Jun Liu

    王栎鑫 Yuexin Wang

    冯晖 Hui Feng

    康可人 Keren Kang

    刘哲尔 Zheer Liu

    赵蕴卓 Yunzhuo Zhao

    郭虹 Hong Guo

    黄毅 Yi Huang

    孟秀 Xiu Meng

    陈天雨 Tianyu Chen

    仇恩泽 En-ze Qiu

    金溪 Xi Jin

    派克特 Pact

    李洛伊 Luoyi Li

    吴沛坚 Peijian Wu 

    孔雀哥哥 kongquegege

    李建新 Jianxin Li

    娄乃鸣 Naiming Lou

    何涌生 Yongsheng He

    孙率航 Shuaihang Sun

    秦琴 Qin Qin

    夏波波 Brian O'Shea

◎简 介

 叶逸凡与何嘉如是一对人人称羡的恩爱夫妻,何嘉如意外怀上二胎,舍不得放弃宝宝的两个人,决意换一间价廉物美的新房,可换房的麻烦也接踵而至,就在两人签约新房之时,叶爸突发脑溢血住院,小夫妻毅然决然拿出房款拯救叶爸,好在老人有惊无险挺了过来,可新房成为泡影。公司雪中送炭,只要何 嘉如纪录片顺利开机,就能以内部价格购买一套新房。一家人再次燃起希望团结一致,但难题依然不断,何嘉如拿到投资后前往西双版纳拍摄纪录片,可所有母带却被一场大火付之一炬,叶逸凡拼命奔走,找出真相。最终何嘉如沉冤昭雪纪录片得以上线。#1楼
发帖时间:2023-12-07 06:50:08   |   回复数:0
游客组